วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี

  • ชื่อสถานที่
   วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
  • สถานที่ตั้ง
   วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
  • เวลาเปิดปิด
   ทุกวัน
  • สถานที่ใกล้กับ
   โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร), วัดเขาเหลือ, ตลาดกำนันหลัก, โรงพยาบาลเมืองราช
  • แนะนำการเดินทาง
   -
  • ที่อยู่เว็บไซต์
  • ช่องทางติดต่อ
   0 3232 1597, 0 3232 6669
  • รายละเอียด
   วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง เดิมเรียกว่า “วัดหน้าพระธาตุ” “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
  • ภาพถ่าย
  กำหนดจุดเริ่มต้น