วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี

    • ชื่อสถานที่
      วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
    • สถานที่ตั้ง
      วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    • เวลาเปิดปิด
      ทุกวัน
    • สถานที่ใกล้กับ
      โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร), วัดเขาเหลือ, ตลาดกำนันหลัก, โรงพยาบาลเมืองราช
    • แนะนำการเดินทาง
      -
    • ที่อยู่เว็บไซต์
    • ช่องทางติดต่อ
      0 3232 1597, 0 3232 6669
    • รายละเอียด
      วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง เดิมเรียกว่า “วัดหน้าพระธาตุ” “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
    • ภาพถ่าย
    กำหนดจุดเริ่มต้น